THỜI GIAN

Tài nguyên dạy học

LỊCH VẠN NIÊN

DU LỊCH BA MIỀN

Weblinks

****************************************
****************************************
****************************************

Hỗ trợ trực tuyến

 • (nguyễn Thừa Tiến)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • LỜI HAY Ý ĐẸP

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Lệ Hoa
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nam Hà
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 122 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Hà
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nam Hà
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Mai Anh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Nam Hà
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Điểm số 179 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Quyên
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nam Hà
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 2223 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Quyên
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nam Hà
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 112 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Hảo
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nam Hà
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên phạm thị kim anh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nam Hà
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 24 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Hương Giang
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nam Hà
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Ngữ văn, Địa Lý
  Điểm số 11671 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phạm Thị Vân Nhi
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nam Hà
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phạm Thị Kim Anh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nam Hà
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 17 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Đình Bảo Nguyên
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nam Hà
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Đình Bảo Nguyên
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nam Hà
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Xuân Phòng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nam Hà
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Ngô Khánh Hoàng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nam Hà
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Điểm số 84 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Bích Thảo
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nam Hà
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 98 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Kim Cúc
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nam Hà
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Ngữ văn, GDCD - GDNGLL
  Điểm số 376 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Tuyết
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nam Hà
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Minh Sơn
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nam Hà
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 744 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Bùi Thị Thanh Tâm
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nam Hà
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Quỳnh Trang
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nam Hà
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Ngữ văn, Địa Lý
  Điểm số 2304 (xem chi tiết)

  HÀ TĨNH QUÊ MÌNH

  BÁO ĐIỆN TỬ